TEAM BUILDING a další akce

Team building a další akce dle zadání či přání

Teambuilding a firemní dny

Přínosem je aktivní prohloubení vztahů mezi spolupracovníky, podpora loajality zaměstnanců, utužení týmu a odhalení slabých a silných stránek jednotlivců. Zlepšujě výkonnost a kumunikaci jednotlivých členů i skupin.

Teambuliding má společnost posílit, prohloubit vztahy a v neposlední radě zlepšit motivaci a spokojenost zaměstnanců.

Rádi vám připravíme nabídku dle vašeho zadání.

Maximální skupina je však max. 40 osob.

https://www.poddzbanskypivovar.cz/wp-content/uploads/team_velke_I-e1610914465531.jpg