Pivovar Mutějovice

Točené pivko z naší nabídky napojovy listek..

a k tomu něco na zub z jídelního lístku..

polední menu od 11 do 15h a akce..

Sudové pivo z nabídka piva..

Hrad Džbán

Zřícenina DžbánHrad Džbán byl postaven zřejmě v první polovině 13. století k ochraně obchodní cesty, která vedla soutěskou Vrata pod hradem.

Ke Džbánu se váže řada pověstí, asi nejznámější z nich vypráví příběh hradní paní, zakleté svým mužem do kmene jasanu za to, že neuhlídala jejich dceru před divoženkou, která dítě unesla do lesů. Jasanová paní se prý na Džbáně zjevuje na jaře, když kvetou stromy a říká se, že kdo ušetří květů, toho podaruje zlatou mincí. Podle jiných pověstí jsou v podzemí hradu ukryté poklady, které pro dobrého člověka hlídá duch ukrutného rytíře. Bere prý na sebe podobu bílé paní a doprovází ho divoká svině. Ke hradu Džbánu se váže i pověst o založení vsi Nesuchyně. Traduje se, že v místech, kde vesnice stojí, kdysi pán z hradu Džbánu potkal starou kořenářku, která se prohýbala pod těžkou nůší. Pán se kořenářky zeptal, co že nese v nůši a ta odpověděla: „Nesu chýně,“ tedy šípky. Pověděla mu o jejich užitečnosti a pán nechal v místech, kde babku potkal, postavit pro ni chalupu, kolem níž časem vznikla vesnice, pojmenovaná na paměť onoho setkání Nesuchyně. Podle pověsti zanikl hrad Džbán při bitvě, kterou v těchto místech svedlo vojsko Viléma Zajíce s přesilou loupeživých Němců, přátel krále Jana Lucemburského. Zajícovo vojsko prý do bitvy vedl svatý Václav.